Laden...
 

Studentassessor (0,4 fte)

Sluitingsdatum:  30 januari 2022
Beschrijving: 

Wil je een studentenstem laten horen op het bestuursniveau van onze faculteit? Dan zijn we op zoek naar jou!  

  

Studentassessor (0,4 fte)  

  

Dit is een unieke functie binnen hogescholen in Nederland. Het is een fantastische kans om van grote betekenis te zijn voor de Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) waaronder jouw opleiding valt, en op bestuurlijk niveau ervaring op te doen.   

  

  

Wat ga je doen?  

 • je bent dé studentenambassadeur van de faculteit en adviseert het Facultair Management Team (FMT) op voorgelegde besluiten vanuit het studentperspectief, vooral op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Daarnaast kun je zelf ook onderwerpen op de bestuurlijke agenda plaatsen. Je hebt een belangrijke inbreng vanuit studentenoogpunt; 

 • je bent de schakel tussen de studenten van de faculteit, het FMT en andere onderdelen van de faculteit. Ook heb je goede afstemming met de studenten die zitting hebben in de medezeggenschapsorganen zoals opleidingscommissies (OC’s) van de opleidingen van FDMCI, de deelraad, en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Daarnaast heb je contact met de studieverenigingen van de faculteit; 

 • je houdt nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap om hun mening te vragen en om jouw mening te delen op de door het FMT te nemen besluiten. We zoeken een Student Assessor die door haar/zijn/hen inbreng en uitleg de zichtbaarheid van het FMT onder de FDMCI studenten vergroot en de afstand van het FMT tot studenten helpt te overbruggen; 

 • je neemt onder andere deel aan de wekelijkse vergaderingen van het FMT. Die vinden elke maandagmiddag plaats. Je bent ook aanwezig bij de overleggen van het FMT met de deelraad.  

  

Wat neem je mee?  

 • veel enthousiasme en energie; 

 • je studeert bij één van de opleidingen van de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie; 

 • je hebt een netwerk van studenten binnen de faculteit of weet deze snel op te zetten en bent in staat deze uit te breiden. Ook kun je verbinding maken met bestaande groepen van studenten, zoals studieverenigingen, student delegaties van medezeggenschapsorganen en vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen binnen de HvA, zoals HvA Pride, SESI en Limitless; 

 • organisatiesensitiviteit: je onderkent de invloed en de gevolgen van je eigen beslissingen of activiteiten op de faculteit, de positie van het FMT en handelt daarnaar;  

 • betrouwbaarheid: je realiseert je dat je de unieke mogelijkheid hebt om alles te mogen volgen wat het FMT doet. Je bent in staat om iets dat vertrouwelijk gedeeld wordt niet met anderen te delen; 

 • je kunt goed afstemmen met de studenten van de faculteit, het FMT en andere delen van de organisatie; 

 • adviesvaardigheden: je hebt een groot inlevings- en analytisch vermogen, kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden, in scenario’s denken en goed afwegingen maken. Je formuleert je adviezen oplossingsgericht; 

 • uitstekende communicatievaardigheden: je kunt goed luisteren én bent verbaal sterk. Je houdt ervan om je aansprekend mondeling en schriftelijk uit te drukken. Je weet daarbij de juiste toon op het juiste moment te vinden; 

 • profileringsvaardigheden: je bent zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig. Vooral de studenten, in al hun diversiteit, weten je goed te vinden; 

 • Interesse in medezeggenschap;

 • Deze functie kan niet gecombineerd worden met lidmaatschap van een studentenbestuur, -vakbond of medezeggenschapsorgaan zoals OC, deelraad of CMR.  

 

Waar kom je te werken?   
De HvA is de hogeschool van, voor en mét Amsterdam, een van de grootste hbo-instellingen van Nederland, diepgeworteld in grootstedelijk Amsterdam. We hebben momenteel ruim 4.000 medewerkers. De stad en omringende regio zijn voor ons een rijke leeromgeving; een inspirerend ‘laboratorium’ waar studenten, docenten, lectoren en externe partners samenwerken aan één missie: Creating Tomorrow Together.   

 

De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie is één van de zeven faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam. In de faculteit wordt associate degree, bachelor en masteronderwijs verzorgd voor ca. 10.500 studenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 8 lectoraten en 2 Centres of Expertise binnen het Kenniscentrum. Bij de faculteit werken ongeveer 1000 mensen (650 fte).    

 

Talent als basis, diversiteit als kracht  
De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. De verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, zien wij graag weerspiegeld in het personeelsbestand van onze hogeschool. Ongeacht je gender, leeftijd, (culturele) achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we nodigen je van harte uit om te solliciteren!  
  

Wat bieden we?  

 • een heel leerzaam jaar! Vanuit jouw unieke schakelpositie in de hogeschoolgemeenschap kun je bestuurservaring opdoen op hoog niveau; 

 • de loonschaal bij deze functie is schaal 6: minimaal € 2.041,26 (uurloon € 14,79) en maximaal € 2.200,74 (uurloon € 15,95) bruto bij een voltijds dienstverband (conform cao hbo schalen per 01-02-2022); 

 • een tijdelijke aanstelling: de benoemingsperiode start zo snel mogelijk en eindigt 31 december 2022. Omdat dit een nieuwe functie betreft zal er tussentijds een evaluatie plaatsvinden.  

  

Wil je meer weten over deze unieke en uitdagende functie?  
Neem dan gerust contact op met de secretaris van de faculteit: Nancy Tuhuteru, tel. 06 109 602 99 of per e-mail: vacatures@hva.nl. (gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen: we verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de sollicitatie onderaan deze vacature).  

  

Word jij onze nieuwe Student Assessor?  
Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop ‘solliciteer nu’ om uiterlijk 30 januari 2022 online te solliciteren. Ook vragen we je om in je brief namen van een referent binnen de HvA te noemen. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van februari. 

  

Wat je verder moet weten  

 • benoeming vindt plaats door het FMT, op voordracht van een benoemingsadvies-commissie. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden voorgedragen door de deelraad en drie leden aangewezen door het FMT: de decaan, de secretaris van de faculteit en een opleidingsmanager; 

 • bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.