Senior beleidsmedewerker financiën, planning & control

Sluitingsdatum:  9 september 2022
Beschrijving: 

De HvA heeft een mooie beleidsagenda met ambities en beloftes aan verschillende doelgroepen. Wij zoeken een beleidsmedewerker die op strategisch niveau kan meedenken bij de financiele en bedrijfskundige vertaling daarvan en daarbij in control te blijven.

 

Ben jij die senior financial professional met brede en specialistische kennis van zaken die onze afdeling van financieel beleidsmedewerkers & controllers op concern niveau wil komen versterken voor de ondersteuning van het CvB en management? Solliciteer dan op deze functie! 

 

Senior beleidsmedewerker financiën, planning & control (0,8 - 1,0 fte) 

 

Wat ga je doen? 

Je ontwikkelt de financiële, planning & control aspecten van een aantal beleidsdossiers van initiatie naar  besluitvorming tot en met de evaluatie. Actuele onderwerpen zijn flexibiliseren van onderwijs, collegegeld betalen per studiepunt, stap- en contractonderwijs, publiek privaat vraagstukken, actualiseren van de integrale kostprijssystematiek, toetsen/opstellen van offerte tarieven, projectmanagementsystemen en correcte financiële verantwoording. Je werkt op basis van opdracht van de beleidsdirecteur samen met collega’s in zelfsturende teams (binnen de afdeling, of met collega’s van de bestuursstaf of de decentrale staf) en bespreekt tussentijdse ontwikkelingen met de controllers, en portefeuillehouders financiën. Je ontwikkelt de relaties van je account met het decentrale hoofd financiën, planning & control c.q. de directeur bedrijfsvoering van een faculteit in de planning & control-cyclus en vanuit kennisuitwisseling. Je werkt vanuit stakeholdermanagement principes; samenwerken, betrokkenheid, wederzijdse verantwoordelijkheden, het slim benutten van kracht in de complexiteit van de HvA, onderscheidend vermogen, en de continuïteit-duurzame ontwikkeling.  

 

Taken omvatten o.a.: 

 • Ondersteunen bij het opstellen van de strategische ontwikkelagenda en omgevingsanalyse.  

 • Ontwikkelen van financieel economisch beleid; Allocatiemodel, kaderstelling, Rijk, OCW, VH.  

 • Administratieve organisatie en de interne beheersingsmaatregelen van je dossiers op basis van 3 lines of defence en het HORA model. 

 • Ontwikkelen van actuele managementinformatie en zorgen voor kwaliteitsborging.  

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het management-controlsysteem (Levers of Control). 

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over, toetsen en bewaken van de realisatie van het (financieel) economisch beleid, en de ontwikkeling van de  project- financial- management- en business-control.  

 • Aansturen of deelnemen aan projecten. Bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële systemen.  

 • Coördineren van de uit te voeren werkzaamheden op instellingsbrede activiteiten, begroting, rapportages. 

 • Verbeteren van de aanpak en processen waarmee systemen en mensen zich tot elkaar verhouden. Ondersteunen van planning en control taken met o.a. actualiseren van kengetallen voor de kwaliteit van de basis, de beleidscylus en de sla-cyclus.  Ontwikkelen van monitoringsprocessen en gekoppelde systemen, signaleringen en afwijkingen rapporteren aan het CvB, Decaan/Directeur. 

 • Bijdragen aan de begrotingsvoorbereiding en – bewaking;  adviseren over en opstellen van concept(deel)begrotingen, bewaken van de realisatie daarvan, SAP BPC. 

 • Bijdragen aan de voorbereiding van Jaarrekening en Integrale managementrapportages; zorgdragen voor het tot stand komen van de (geconsolideerde) jaarrekening en daarop betrekking hebbende financiële en niet-financiële rapportages met behulp van SAP, HvA-data. Congruent rapporteren over waarde gedreven ambities van HvA – Sustainable Development Goals. 

 • Stakeholdermanagement in de praktijk brengen. 

 

Wat neem je mee? 

Je bent een duurzaam inzetbare (senior) adviseur die bij voorkeur beschikt over enige jaren ervaring als adviseur bij een hogeschool of universiteit, vereniging hogescholen. Je beschikt over gedegen kennis t.a.v. de bedrijfsvoering, bedrijfseconomie, de financien, de planning & control, managementaccounting, managementcontrol, processen en (IT) systemen, kennis van SAP en beheer van data is een pré. Je houdt van vernieuwing, van het vak van adviseur en je neemt verantwoordelijkheid in verander- en verbetertrajecten. Externe ontwikkelingen bij OC&W, VH en DUO volg je ook nu al, gewoon omdat je met het oog op de toekomst belangstelling hebt voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs. Je volgt gemotiveerd de permanente educatie op het vakgebied. Projectmanagement, samenwerken, verbinden, coördineren en afstemmen zijn je op het lijf geschreven. Je kan goed omgaan met complexiteit, hecht waarde aan belangen en tevredenheid van stakeholders. We verwachten van jou een resultaatgerichte en pragmatische instelling met ''hands on'' mentaliteit. Je bent professioneel, een teamspeler, verbindend, dienstverlenend en klantgericht. Je hebt oog voor kwaliteit, grote lijnen en detail en beschikt over goede communicatieve- en adviesvaardigheden. Voor de functie is het van belang dat je een onafhankelijke instelling hebt en objectief bent in oordeelsvorming; Je hebt een academisch werk- en denkniveau financieel-economisch beleidsterrein (MSc BE, RA, RC, RE, CPC). 

 

Waar kom je te werken? 

Je komt te werken in het team beleid van de afdeling FP&C. FP&C ondersteunt het bestuur en het management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bij de bedrijfsmatige aansturing van het primaire proces. Op strategisch niveau adviseert FP&C het College van Bestuur (CvB) over lange termijnontwikkelingen enerzijds en de mate waarin de strategische doelstellingen worden gerealiseerd anderzijds. De afdeling maakt onderdeel uit van de Bestuursstaf en wordt geleid door de beleidsdirecteur FP&C en begeleid door de teamleider beleid en control. De afdeling werkt in teams  voor beleid & control, control services en vastgoed-control.  

 

Talent als basis, diversiteit als kracht 

De HvA wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool.  

 

Wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord

 

Wat bieden we? 

Om te beginnen een fijne werkplek in een leuk en gedreven team; HAY-functieprofiel van beleidsmedewerker 2 en schaal 12 (cao hbo); een salaris van minimaal € 4.508,41 en maximaal € € 6.064,86 bruto per maand bij een volledig dienstverband en is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring; een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar. Zijn wij enthousiast over jouw functioneren, én heb jij het naar je zin, dan gaan we in gesprek over een vast dienstverband; een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand; uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en vinden we het belangrijk dat jij je verder blijft professionaliseren, bijvoorbeeld via onze HvA Academie. 

 

Wil je meer weten over deze dynamische/uitdagende/leuke functie? 

Neem dan gerust contact op met Jolanda Hagemeijer, e/o Mirjam Verhulst,  

per mail: j.c.w.m.hagemeijer@hva.nl e/o m.verhulst@hva.nl (gebruik dit emailadres uitsluitend voor het stellen van vragen: we verwerken alleen sollicitaties die we ontvangen via de sollicitatie onderaan deze vacature).  

 

Word jij onze nieuwe senior Beleidsmedewerker FP&C? 

Overtuig ons in je sollicitatiebrief! Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 9 september 2022 online te solliciteren.  

 

Wat je verder moet weten 

 • deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten;  

 • wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA

 • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.