Promovendus Maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken in de klas (0.8 fte)

Sluitingsdatum:  30 mei 2022
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het lectoraat ‘Burgerschapsonderwijs’ en het Centre of Expertise Urban Education op zoek naar een 

 

Promovendus Maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken in de klas (0.8 fte) 

 

 

Het onderzoek  

Burgerschapsonderwijs wordt in een polariserende samenleving steeds belangrijker. Een uitdaging is het bespreken van maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken, zoals zwarte piet, terrorisme en migratie, en daarmee bij te dragen aan de burgerschapsvorming van jongeren. Docenten zijn zoekende naar manieren om deze onderwerpen te behandelen. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de manieren waarop docenten vorm kunnen geven aan kritische dialogen over maatschappelijke gepolariseerde vraagstukken. Er wordt daarbij specifiek aandacht besteed aan het aanleren van basisvaardigheden en -houdingen voor dialoog.  

Een breed consortium van HvA, UvA en een grote hoeveelheid scholen gaat een interventie ontwikkelen gericht op het bespreken van deze onderwerpen voor alle maatschappijvakken in vmbo en havo/vwo. In het project wordt onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op het burgerschap van leerlingen waarbij docenten hebben deelgenomen aan een professionaliseringstraject.  

In het eerste jaar gaat de promovendus, uitgaande van de kaders van de wetenschappelijke literatuur, samen met expertdocenten, en een docent-onderzoeker een prototype van de interventie bestaande uit handelingsprotocollen (gericht op basisvaardigheden en -houdingen voor dialoog), lessenseries (gericht op het voeren van kritische dialogen over maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken) en een professionaliseringstraject ontwikkelen.  

In het tweede jaar worden interventie en professionaliseringstraject uitgeprobeerd, geëvalueerd en bijgesteld. Daarbij zal de promovendus observeren en interviewen.  

In het derde jaar wordt de effectiviteit van de ontwikkelde interventie onderzocht onder een grote groep docenten en leerlingen in een quasi-experimenteel design met een voormeting, nameting, retentiemeting en controlegroep. De promovendus voert samen met een docent-onderzoeker de metingen uit. 

 

In het vierde jaar worden de data verder geanalyseerd en de artikelen voor het proefschrift afgerond.  

Het onderzoek levert kennis op over hoe docenten maatschappelijke gepolariseerde vraagstukken effectief kunnen inzetten om de burgerschapsvorming van leerlingen te bevorderen. Daarbij levert het project evidence-based handelingsprotocollen, lessenseries en een professionaliseringstraject op voor docenten van de maatschappijvakken in het voortgezet onderwijs. De lesmaterialen zijn zo vormgegeven dat ze toepasbaar zijn bij uiteenlopende maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken die docenten in hun lessen aan de orde willen stellen. 

 

Als promovendus ben je organisatorisch ingebed in het lectoraat Burgerschapsonderwijs van het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en het Centre of Expertise Urban Education van de HvA. De promotie zal begeleid worden door promotoren prof. dr Ron Oostdam (onderwijskunde UvA/HvA), prof. dr. Anne Bert Dijkstra (onderwijskunde UvA) en copromotor dr. Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs, HvA) en dr. Jaap Schuitema (onderwijskunde UvA). 

 

We streven ernaar om naast de 0.8 fte voor onderzoek, gedurende de looptijd van het promotie-onderzoek een uitbreiding van 0.2fte t.b.v. het geven van onderwijs binnen de lerarenopleidingen te organiseren.  

De aanstelling is voor de gehele vierjarige projectlooptijd: 1 augustus 2022 - 31 juli 2026. 

 

Je werkzaamheden zijn: 

  • Schijven van een proefschrift op basis van vier internationale wetenschappelijke peer reviewed artikelen 

  • Samen met leraren ontwikkelen van educatieve materialen, uitproberen van de materialen en uitvoeren van de interventie. Samen met een docent-onderzoeker zul je verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de metingen.   

  • Participatie in activiteiten van het kenniscentrum en Centre of Expertise 

  • Actieve deelname aan relevante praktijkgerichte en wetenschappelijke conferenties  

  • Opbouwen van netwerken rondom burgerschapsonderwijs 

  • Publiceren van artikelen in vaktijdschriften  

  

WAT BRENG JE MEE? 

- master in de sociale wetenschappen (bijv. onderwijskunde, pedagogiek, politicologie, sociologie) 

- aantoonbare kennis van en interesse in burgerschapsonderwijs 

- kennis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden 

- uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels 

- vermogen tot samenwerking met onderzoekers en docenten  

 

Waar ga je werken? 

Als docent-onderzoeker ben je ingebed in het lectoraat Burgerschapsonderwijs en het Centre of Expertise Urban Education Hogeschool van Amsterdam. 

Centre of Expertise 

Het Centre of Expertise (CoE) draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de ontwikkeling van inclusieve leer- en ontwikkelarrangementen. Die arrangementen versterken de kansen voor jeugdigen en (toekomstige) professionals in de grootstedelijke omgeving. 

Het Centre werkt nauw samen met professionals op het terrein van leer- en ontwikkelarrangementen van kinderen en jongeren. Daarbij is er hechte samenwerking met beleidsactoren, maatschappelijke instellingen, de lokale en landelijke overheid en andere kennisinstellingen. Het onderzoek is gericht op het bijdragen aan zes grootstedelijke, Maatschappelijke Uitdagingen (MU’s). Dit onderzoek valt onder de Maatschappelijke Uitdaging ‘Maatschappelijke participatie in een grootstedelijke omgeving’.  
Het Centre of Expertise Urban Education valt onder de verantwoordelijkheid van het faculteitsoverstijgende bestuur van het CoE. De dagelijkse leiding wordt gevormd door twee programmamanagers. 

 

Het lectoraat Burgerschapsonderwijs 

Het lectoraat Burgerschapsonderwijs van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is ingebed in zowel het Centre of Expertise Urban Education als het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Het lectoraat richt zich op het stimuleren van maatschappelijke en politieke participatie van leerlingen. Kernwoorden zijn: burgerschap, democratie, ongelijkheid, onderwijs.  

Binnen het terrein van Urban Education wordt burgerschapsvorming als een van de urgente kwesties gezien. Daarom is maatschappelijke en politieke participatie van jongeren een van de zes Maatschappelijke uitdagingen van het Centre of Expertise. Waar het lectoraat zich richt op de rol van onderwijs, richt het CoE zich op samenwerking tussen onderwijs en het bredere sociale domein.  

 

Wij bieden  

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van docent-onderzoeker 3. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 10 (cao hbo).  

Het salaris in schaal 10 bedraagt maximaal maximaal € 4393,81 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijk dienstverband gedurende de looptijd van het project (1 augustus 2022 – 31 juli 2026).  HvA docent-onderzoekers kunnen deze functie als taaktoewijzing binnen hun huidige functie als docent-onderzoeker uitoefenen. 

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.  

Talent als basis, diversiteit als kracht 

De Hogeschool van Amsterdam wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool 

 

Wil je meer weten? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Lector dr. Hessel Nieuwelink (h.nieuwelink@hva.nl).  

Kijk voor meer informatie over het Centre of Expertise Urban Education op: https://www.hva.nl/urban-education  

Kijk voor meer informatie over de Faculteit Onderwijs en Opvoeding op: www.hva.nl/foo 

Kijk hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA: http://www.hva.nl/over-de-hva/werken-bij-de-hva/medewerkers-aan-het-woord 

Voor overige vragen: vacatures@hva.nl   

 

Wat je verder moet weten 

Klik op "Solliciteer Nu" onderaan deze vacature om te solliciteren of stuur je CV. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt. 

De gesprekken vinden plaats op maandag 30 mei 2022. Gesprekken zullen 8 juni plaatsvinden.  

 

Sluitingsdatum  

30 mei 2022