Interim Onderwijscoördinator/Docent (0,8 fte)

Sluitingsdatum:  3 juli 2022
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor de opleidingen Communicatie (CO) en Creative Business (CB) per medio augustus 2022 op zoek naar een enthousiaste: 

 

INTERIM ONDERWIJSCOÖRDINATOR/DOCENT (0,8 FTE) 

Stonecoördinator De kracht van platfomen 

 

We leven in een opwindende tijd. Nieuwe technologie biedt geweldige nieuwe mogelijkheden. De wereld verandert natuurlijk altijd al snel, maar de laatste jaren verandert hij steeds sneller. Door de continue ontwikkeling in het vakgebied ontwikkelen we momenteel een nieuw curriculum voor onze opleidingen. 

Studenten kiezen zelf hoe ze hun studie vormgeven, waar ze de nadruk leggen. We geven ze de ruimte om te ontdekken wat ze kunnen dat niemand anders kan. We dagen ze uit om hun talent te blijven onderzoeken, zodat ze zichzelf altijd weer kunnen vernieuwen. We leren studenten luisteren, naar elkaar en naar de opdrachtgever en alert, nieuwsgierig en kritisch te zijn en te blijven. We maken ze sterke samenwerkers. De creatieve industrie in Amsterdam is daarbij onze inspiratiebron. 

De basis voor dit nieuwe curriculum zijn zes impactgebieden; verleiders/ vermarkters, vernieuwers, de verdieners/ ondernemers, verbinders/ veranderaars, wereldverbeteraars en de vermakers/ verbeelders. De vacature is voor het impactgebied Verdieners en ondernemers.  

Een impactgebied bestaat uit meerdere Stoneteams. Elk Stoneteam bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10         docenten en is resultaatverantwoordelijk voor een Stone van 15 ECTS of een Stone (challenge) van 30 ECTS binnen het impactgebied en wordt aangestuurd door de Stonecoördinator. 

 

Stone jaar 3, De kracht van platformen 

De huidige platformeconomie is ontstaan vanuit aanpakkers met lef. Ook jij kan nu al je eigen platform opstarten en daar geld mee verdienen. In deze Stone maak je jezelf tot iemand die weet van de ins en outs van de huidige platformeconomie. Je onderzoekt de economische en maatschappelijke ontwikkelingen van de toekomst, ook op het gebied van de platformeconomie, en je leert hoe je van daaruit een waardevol en betekenisvol mediaconcept of platformconcept kan bedenken. Daarbij ga je complexe vraagstukken niet uit de weg en heb je oog voor de verschillende groeifases van internationale markten. 

 

WAT GA JE DOEN? 

Als interim Stonecoördinator ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de Stone en geef je leiding aan een Stoneteam. Je voert de verzuim-, functionerings- en beoordelings- en ontwikkelgesprekken. Je hebt oog voor de ontwikkeling van ieder individueel teamlid en zorgt voor het optimaal functioneren van het team zodat      de gewenste resultaten/ resultaat- doelstellingen worden behaald. 

Daarnaast ben je mede-resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs binnen een Stone en hebt daarbij oog voor de student. Dit betekent dat je zorgt voor een goed georganiseerde en actuele Stone op het gebied van inhoud, didactiek, logistiek, planning en inzet van docenten Je hebt kennis van de inhoud van de Stone en weet het Stoneteam hierover te enthousiasmeren. Je stimuleert bovendien het actueel houden van kennis en kennisuitwisseling. Dat je hiernaast les geeft, is voor jou vanzelfsprekend. Je stemt zowel horizontaal (binnen het niveau) als verticaal (binnen het impactgebied) formeel en informeel af met de andere Stonecoördinatoren – je werkt en denkt hierbij ‘Stone-overstijgend’. Als interim Stonecoördinator ressorteer je onder de Impactcoördinator van het Impactgebied. 

 

WAT NEEM JE MEE? 

  • Een relevante masteropleiding (vereiste); 

  • Visie op en actuele kennis van de platformeconomie (pre); 

  • Ervaring als leidinggevende (vereiste); 

  • Oog voor onderwijslogistiek en onderwijskwaliteit; 

  • Toegang tot een relevant netwerk ; 

  • Ervaring als (hbo-) docent (pre); 

  • Een didactische aantekening of de bereidheid om deze te behalen. 

 

Onze dagelijkse praktijk vraagt om een empathische en energieke leidinggevende met analytische en reflectieve vaardigheden. Je bent toegankelijk en denkt in mogelijkheden. Je weet en begrijpt wat er binnen onze opleiding en organisatie speelt en handelt hiernaar. Je denkt graag mee over toekomstbestendig onderwijs en over de positie van media en communicatie in het beroepenveld van morgen. 

We staan voor een cultuur waarbij daadkracht, optimisme, samenwerking, professionaliteit en transparantie centraal staan. Jouw stijl past hierbij en je werkt op een resultaatgerichte en motiverende wijze samen. 

 

WAAR KOM JE TE WERKEN? 
De opleidingen CO en CB bestaan uit een veelzijdig en enthousiast docententeam van 230 collega’s die samen 4.500 studenten opleiden. De opleidingen behoren tot de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) en zijn gevestigd op de Amstelcampus in hartje Amsterdam. 

 

WAT BIEDEN WE? 

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie docent 1. Bij deze functie hoort de loonschaal 12 (cao HBO). Het salaris bedraagt maximaal 6064 EUR bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring. I.v.m. ziektevervanging is de functie van interim Stonecoördinator is in eerste instantie voor een half jaar. De HvA heeft een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand. 

 

MEER INFORMATIE? 
Heb je vragen neem dan contact op met de Impactcoördinator van Verdieners en Ondernemers, Annemieke Boer, mail a.boer@hva.nl of telefonisch 06 51403595. 

 
Ben je benieuwd naar hoe ons nieuwe onderwijsmodel in elkaar zit? Kijk dan hier: https://www.youtube.com/watch?v=WRKZcQHEN30

Wil je zien wat voor tof onderwijs we gemaakt hebben voor onze studenten kijk hier:  https://co-cb.nl/studieroutekaart/routekaart/

Wil je zien hoe het nieuwe organisatiemodel is opgebouwd kijk hier: https://www.youtube.com/watch?v=Lvztv8mWYjs

 
SOLLICITEREN? 
Klik op de link onderaan om te solliciteren. Sollicitaties op andere wijze verstuurd worden niet verwerkt. De vacature staat open tot en met 5 juli 2022.  

 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. Klik hier voor meer informatie over de sollicitatieprocedure.  

 

Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de NVP-sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.