Docent - Onderzoeker De politieke kloof (0,27 fte)

Sluitingsdatum:  30 mei 2022
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het Centre of Expertise Urban Education op zoek naar een: 

 

Docent – Onderzoeker De politieke kloof (0,27 fte) 

 

Centre of Expertise Urban Education 

Het CoE Urban Education wil bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid en inclusie voor kinderen en jongeren in de grote stad. Dit krijgt vorm in zes maatschappelijke uitdagingen (programmalijnen). Deze programmalijnen zijn het resultaat van raadplegingen in het werkveld en uitwisseling met deskundigen binnen en buiten de HvA. Complexe maatschappelijke vraagstukken worden vanuit verschillende perspectieven en werkvelden onderzocht. Projecten binnen deze programmalijnen krijgen samen met HvA-lectoraten, -opleidingen en andere partners vorm.  

Een belangrijke taak van het CoE is het bij elkaar brengen van onderzoekers en professionals uit verschillende werkvelden. Binnen het thema waar je op gaat werken gaat het vooral om jongerenwerkers en leraren.  

In het Centre of Expertise Urban Education richt je je als Docent – Onderzoeker op de volgende Maatschappelijke Uitdaging: 

 

De politieke kloof 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe ze actief en kritisch kunnen bijdragen aan de samenleving en de democratie. Niet iedereen krijgt daarvoor evenveel mogelijkheden, lang niet alle jongeren krijgen te horen dat zij ertoe doen en krijgen lang niet altijd erkenning voor de uitingsvorming die zij hanteren voor hun politieke betrokkenheid. 

In een grote stad klinkt een veelheid aan stemmen. De wereld wordt er bekeken vanuit allerlei perspectieven. Behalve een veelkleurig beeld levert die diversiteit ook lastige vragen op. Omdat verschillende overtuigingen kunnen schuren, zelfs haaks op elkaar kunnen staan. 

Binnen het CoE onderzoeken we hoe professionals jongeren kunnen stimuleren om hun politiek betrokkenheid verder te ontwikkelen. Voor een impressie van onze activiteiten kan je onze bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger terugkijken: https://dezwijger.nl/programma/jongeren-als-stemmingsmakers 

Combineren vacatures 

We hebben er een voorkeur voor om deze vacature te combineren met de vacature ‘Docent-onderzoeker Maatschappelijk gepolariseerde vraagstukken in de klas’ 

 

Wat ga je doen? 

 • In samenwerking met de trekker en de programmacoördinator de programmalijn van de MU doorvertalen naar praktische activiteiten en resultaten 

 • Bijdragen aan verdere samenwerking met lectoraten HvA-opleidingen, werkveld en beleid (externe partners) 

 • Bij elkaar brengen van onderzoekers van verschillende (HvA-)lectoraten ten behoeve van netwerkvorming, onderzoek en doorwerking 

 • Uitvoeren van onderzoek op het terrein van de MU in samenwerking met onderzoekers van lectoraten 

 • Een actieve rol vervullen bij het verbinden van onderzoek,(HvA-)onderwijs en het werkveld 

 • Een actieve rol vervullen bij het verbinden van onderzoek en praktijkontwikkeling in het werkveld  

 

Wat breng je mee? 

 • Een masterdiploma in een relevant veld, een PhD strekt tot de aanbeveling 

 • Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van onderzoeksprojecten 

 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke en/of professionele artikelen 

 • Ervaring met het zorgdragen voor de doorwerking van uitkomsten van onderzoek  

 • Betrokkenheid bij de onderzoeksagenda van het Centre of Expertise Urban Education en het thema waar je aan gaat werken 

 • Ervaring in een of meerdere werkvelden die verbonden zijn met het Centre of Expertise Urban Education is een pré; te denken valt aan ervaring in onderwijs in verschillende sectoren, in het pedagogisch werkveld, jongerenwerk, maatschappelijk werk 

 

Waar ga je werken? 

In het Centre of Expertise Urban Education dragen lectoren, docent-onderzoekers, promovendi en studenten met onderzoeksprogramma’s bij aan Urban Education. Vertrekpunt is om, met erkenning van de complexiteit van opgroeien en opleiden in de grote stad, juist ook de meerwaarde en kansen van een grootstedelijke omgeving te identificeren en te benutten.  

Het Centre wil met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van inclusieve leer- en ontwikkelarrangementen. Die arrangementen versterken de kansen voor jeugdigen en (toekomstige) professionals in de grootstedelijke omgeving. 

Het Centre of Expertise Urban Education valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het CoE. De dagelijkse leiding wordt gevormd door de programmadirectie. De programmaraad heeft een adviserende rol richting de programmadirectie. 

 

Talent als basis, diversiteit als kracht 

De Hogeschool van Amsterdam wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Als werkgever geloven we dat, hoe inclusiever we zijn, des te beter we kunnen presteren als kennisinstelling van en voor de stad. We streven er daarom naar om de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, weerspiegeld te zien in het personeelsbestand van onze hogeschool 

 
 

Wat bieden we 

We bieden een diverse en dynamische functie in een uitdagende en vriendelijke omgeving. Het betreft een arbeidscontract van één jaar als docent/onderzoeker 2, met mogelijkheid tot verlenging. De bij deze functie behorende loonschaal is schaal 11 (cao hbo) met een maximum van €5127,39bruto per maand bij een volledige aanstelling. Inschaling is afhankelijk van ervaring. HvA docent-onderzoekers kunnen deze functie als taaktoewijziging binnen hun huidige  functie als docent-onderzoeker uitoefenen. 

 

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.  

 

Wil je meer weten? 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met lector dr. Hessel Nieuwelink (h.nieuwelink@hva.nl).  

Kijk voor meer informatie over het Centre of Expertise Urban Education op: https://www.hva.nl/urban-education  

Kijk voor meer informatie over de Faculteit Onderwijs en Opvoeding op: www.hva.nl/foo 

Kijk hoe onze collega’s denken over werken bij de HvA: http://www.hva.nl/over-de-hva/werken-bij-de-hva/medewerkers-aan-het-woord 

Voor overige vragen: vacatures@hva.nl   

 

Wat je verder moet weten 

Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, worden niet verwerkt.

De gesprekken vinden plaats op maandag 30 mei 2022. Gesprekken zullen 8 juni plaatsvinden.