Associate Lector Technologie in het Onderwijs (0,6 - 1,0 fte)

Sluitingsdatum:  11 juni 2023
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam zoekt voor het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een:

 

Associate Lector Technologie in het Onderwijs (0,6 - 1,0 fte)

 

Vanuit het Smart Education lab voert het kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI) onderzoek uit naar digitale technologie in het onderwijs. We richten ons daarbij met name (maar niet uitsluitend) op de ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise over de effectieve inzet van de mogelijkheden van Kunstmatige Intelligentie in het onderwijs. Het programma herbergt diverse projecten en netwerkactiviteiten die de potentie van digitale technologie voor het onderwijs onderzoeken op basis van vragen uit, en met toepassingen in de eigen onderwijspraktijk en in die van onze partners. Actuele onderzoeksthema’s zijn Interactive Knowledge Representations, Learning Analytics, Game-based Learning en Computational Thinking. In sommige projecten worden nieuwe tools ontwikkeld, in andere projecten worden de mogelijkheden van extern ontwikkelde tools onderzocht. Projecten genereren wetenschappelijk onderbouwde resultaten en inzichten over de werking en effectiviteit van relevante didactiek en techniek. Op deze wijze bouwt de faculteit aan kennis en expertise door te leren van de eigen onderzoeksactiviteiten en van de ons omringende onderwijspraktijk.

 

Wat ga je doen?

Als associate lector:

 • Ontwikkel je een onderzoekslijn over technologie in het onderwijs. Je richt je met name op interactieve software en sluit aan bij de onderzoeksthema’s van het Smart Education lab. Tevens besteedt je aandacht aan didactische en pedagogische keuzes die samengaan met een waardevolle en verantwoorde inzet van digitale technologie;
 • Ben je medevertegenwoordiger van het Smart Education Lab in onderzoeksnetwerken op het gebied van innovatieve technologie in het onderwijs;
 • Werk je aan de ontwikkeling van en samenwerking met de facultaire opleidingen en het werkveld. Daarnaast geef je, afhankelijk van de beschikbare formatie, zelf onderwijs in een van de opleidingen;
 • Denk je mee over de onderzoeksstrategie en het onderzoeksbeleid van het kenniscentrum;
 • Verwerf je zelfstandig opdrachten en projecten in de 2e en 3e geldstroom;
 • Ben je gesprekspartner voor alle lectoren en begeleid je de docent-onderzoekers binnen jouw onderzoekslijn;
 • Ben je het in- en externe aanspreekpunt voor de onderzoekslijn.

 

Centrale onderzoeksvragen:

Hoe kan digitale technologie en interactieve software leerlingen, studenten en docenten ondersteunen bij het leerproces? Welke didactische en pedagogische uitgangspunten zijn daarbij van belang?

Welke kennis en vaardigheden zijn vereist voor digitale geletterdheid? Hoe differentiëren deze eisen zich voor de verschillende onderwijscontexten (po, vo, mbo & ho) en betrokkenen.

 

Waar ga je werken?

De faculteit leidt studenten op tot start- en stadsbekwame leraren en pedagogen in de bacheloropleidingen Pabo en Pabo-ALO, de universitaire Pabo, de Pedagogiek opleiding, de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding voert onderzoek uit naar vraagstukken in de beroepspraktijk van leraren en pedagogen. Daarnaast verbindt het Kenniscentrum zich door middel van verschillende onderzoekssamenwerkingen actief aan het Centre of Expertise Urban Education en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence.
 

Het Smart Education lab voert onderzoek uit op het gebied van de digitalisering in het onderwijs, met name naar een waardevolle en verantwoorde inzet van Kunstmatige Intelligentie in het Onderwijs. Het Smart Education programma wordt aangestuurd vanuit het Lectoraat Didactiek van de Bètavakken binnen het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Smart Education is tevens één van de labs van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de Hogeschool van Amsterdam.

 

Als associate lector val je functioneel onder de lector Didactiek van de Bètavakken. Hiërarchisch val je onder de decaan van de faculteit.

 

Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en realiseren van meerjarige onderzoeksprojecten op het gebied van technologie in het onderwijs;
 • Je bent gepromoveerd op een relevant kennisgebied, zoals informatica, kunstmatige intelligentie en/of digitale technologie in het onderwijs, en beschikt over een didactische bevoegdheid voor het hbo of bent bereid deze te behalen;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met het opleiden van leraren en/of pedagogen;
 • Je hebt de kwaliteiten om zelfstandig opdrachten te verwerven voor onderzoeksprojecten passend bij het kenniscentrum FOO en gelieerde opleidingen;
 • Je bent in staat om een netwerk in de beroepspraktijk te benutten en onderhouden.

 

Wat bieden we?

Een tijdelijke benoeming van 0,6 fte voor 4 jaar. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Hogeschool Hoofddocent 2. Bij deze functie hoort loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6579,22 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

De tijdelijke benoeming kan na een periode van 4 jaar verlengd worden of omgezet worden in een vaste benoeming. Dit is afhankelijk van de evaluatie na 4 jaar.

De aanstelling van 0,6 fte kan, afhankelijk van de beschikbare formatie, worden uitgebreid met 0,2-0,4 fte onderwijstaken.

De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Bert Bredeweg, leider van het Smart Education lab en lector Didactiek van de Bètavakken: b.bredeweg@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

 

De faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) is één van de zeven faculteiten van de HvA. In de faculteit studeren ca. 5800 studenten en is 375 FTE medewerkers werkzaam. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Studenten bereiden zich voor op een loopbaan als pedagoog of leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke vraagstukken. De faculteit is met haar onderwijs en onderzoek een belangrijke speler in de grootstedelijke regio Amsterdam.

 

Informatie over de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Informatie over het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Informatie over het Centre of Expertise Urban Education, Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence.

Informatie over het Smart Education lab en het lectoraat Didactiek van de Bètavakken

Wil je weten hoe het is om te werken bij de HvA? Ontdek het bij medewerkers aan het woord.

 

Reageren

Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 11 juni online te reageren. We nodigen je daarbij graag uit om in 1-2 A4 antwoord te geven op de volgende vragen:

Waarom heb je belangstelling voor deze functie?

Kun je op basis van een onderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd aangeven hoe je uitwerking gaf aan de centrale thema’s uit deze vacature?

Hoe heb je in dit voorbeeld het onderzoek verbonden aan de relevante beroepspraktijk of aan opleidingen?

 

De eerste ronde selectiegesprekken worden gehouden op 23 juni. De tweede ronde in de week van 3 of 10 juli.

 

 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA.
 • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.