Associate Lector Expertise-ontwikkeling van professionals in onderwijs en opvoeding (0,6 - 1,0 fte)

Sluitingsdatum:  11 juni 2023
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam zoekt voor het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een:

 

Associate Lector Expertise-ontwikkeling van professionals in onderwijs en opvoeding (0,6 – 1,0 fte) 

 

In de afgelopen jaren is er steeds meer erkenning gekomen voor de sleutelrol van leraren en pedagogen, bijvoorbeeld ten aanzien van het versterken van kansengelijkheid, van zelfsturing van jongeren, en van krachtige pedagogische (leer)omgevingen voor kwetsbare groepen. Gevolg is dat er steeds meer gevraagd wordt van de expertise van leraren en pedagogen en dat van hen verwacht wordt dat zij steeds beter worden in het begeleiden en ondersteunen van jongeren.
De doorgaande professionele ontwikkeling van leraren en pedagogen, die start in de initiële opleiding maar ook doorloopt in de fase van beroepsuitoefening is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Als associate lector richt je je op die doorlopende expertise-ontwikkeling van leraren en pedagogen.

Expertise-ontwikkeling wordt hier niet opgevat als het beheersen van concrete – en veelal instrumentele – vaardigheden ten aanzien van klassenmanagement of differentiatie, maar als de adaptive expertise om situaties te kunnen inschatten om vervolgens op basis van een brede kennisbasis, routines en ervaring keuzes te kunnen maken die passen bij de context en die bijdragen aan de ontwikkelkansen van jongeren.

Het lectoraat Leren en Innoveren heeft over de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan ontwikkelingen op het terrein van lerarenbeleid, ontwikkelmogelijkheden en loopbanen van leraren, en gedeeld leiderschap in scholen. Het thema van het associate lectoraat Expertise-ontwikkeling van professionals in onderwijs en opvoeding sluit nauw aan bij de bestaande lectoraatsagenda waardoor het bijdraagt aan de versterking van het huidige lectoraat, terwijl het tegelijkertijd een duidelijke afbakening creëert zodat de associate lector een eigen (deel)agenda kan voeren. Als associate lector profileer jij je op dit thema als expert en speel je in op centrale vraagstukken die ook landelijk spelen en een plek hebben in de (inter)nationale onderzoeksprogrammering.

 

Wat ga je doen?
Als associate lector:

 • Ontwikkel je een onderzoekslijn over de doorlopende expertise-ontwikkeling van leraren en pedagogen;
 • Werk je aan de ontwikkeling van en samenwerking met de facultaire opleidingen en het werkveld. Daarnaast geef je, afhankelijk van de beschikbare formatie, zelf onderwijs in een van de opleidingen;
 • Denk je mee over de onderzoeksstrategie en het onderzoeksbeleid van het kenniscentrum;
 • Verwerf je zelfstandig opdrachten in de 2e en 3e geldstroom;
 • Ben je gesprekspartner voor alle lectoren en begeleid je de docent-onderzoekers binnen jouw onderzoeken;
 • Ben je het in- en externe aanspreekpunt voor de onderzoekslijn.

 

Centrale onderzoeksvragen:

 • Wat is expertschap van leraren en pedagogen, hoe is dat te herkennen en wat levert dat op?
 • Hoe is dat expertschap te ontwikkelen, welke processen dragen daaraan bij?

 

Waar ga je werken?
De faculteit leidt studenten op tot start- en stadsbekwame leraren en pedagogen in de bacheloropleidingen Pabo en Pabo-ALO, de universitaire Pabo, de Pedagogiek opleiding, de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding voert onderzoek uit naar vraagstukken in de beroepspraktijk van leraren en pedagogen. Daarnaast verbindt het Kenniscentrum zich door middel van verschillende onderzoekssamenwerkingen actief aan het Centre of Expertise Urban Education en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence, en het instellingsbrede lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

Als associate lector val je functioneel onder de lector Leren en Innoveren. Hiërarchisch val je onder de decaan van de faculteit.

 

De faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) is één van de zeven faculteiten van de HvA. In de faculteit studeren ca. 5800 studenten en is 375 FTE medewerkers werkzaam. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Studenten bereiden zich voor op een loopbaan als pedagoog of leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke vraagstukken. De faculteit is met haar onderwijs en onderzoek een belangrijke speler in de grootstedelijke regio Amsterdam.
 
Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en realiseren van meerjarige onderzoeksprojecten op het gebied van expertise-ontwikkeling van leraren en pedagogen;
 • Je bent gepromoveerd op het kennisgebied van het leren van leraren en/of pedagogen, en beschikt over een didactische bevoegdheid voor het hbo of bent bereid deze te behalen;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met het opleiden van leraren en/of pedagogen;
 • Je hebt de kwaliteiten om zelfstandig opdrachten te verwerven voor onderzoeksprojecten passend bij het kenniscentrum FOO en gelieerde opleidingen;
 • Je bent in staat om een netwerk in de beroepspraktijk te benutten en onderhouden.

 
Wat bieden we?

 • Een tijdelijke benoeming van 0,6 fte voor 4 jaar. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Hogeschool Hoofddocent 2. Bij deze functie hoort loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6579,22 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • De tijdelijke benoeming kan na een periode van 4 jaar verlengd worden of omgezet worden in een vaste benoeming. Dit is afhankelijk van de evaluatie na 4 jaar.
 • De aanstelling van 0,6 fte kan, afhankelijk van de beschikbare formatie, worden uitgebreid met 0,2-0,4 fte onderwijstaken.
 • De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Marco Snoek, lector Leren & Innoveren: m.snoek@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

 

Reageren
Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 11 juni online te reageren. We nodigen je daarbij graag uit om in 1-2 A4 antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Waarom heb je belangstelling voor deze functie?
 • Kun je op basis van een onderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd aangeven hoe je uitwerking gaf aan de centrale thema’s uit deze vacature?
 • Hoe heb je in dit voorbeeld het onderzoek verbonden aan de relevante beroepspraktijk of aan opleidingen?

 

Wat je verder nog moet weten

 • De eerste ronde selectiegesprekken worden gehouden op 20 juni. De tweede ronde in de week van 26 juni of 3 juli.
 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA.
 • Bij de werving en selectie ter invulling van deze vacature, houden wij de HvA Sollicitatiecode aan. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.