Associate Lector Didactiek en curriculumontwikkeling Hoger Onderwijs (0,6 - 1,0 fte)

Sluitingsdatum:  11 juni 2023
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam zoekt voor het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een:

 

Associate Lector Didactiek en curriculumontwikkeling Hoger Onderwijs (0,6 – 1,0 fte)

 

In de faculteit Onderwijs en Opvoeding krijgt het onderzoek naar onze eigen opleidingen steeds meer aandacht. Als associate lector ontwikkel je een onderzoekslijn over het curriculum voor de opleiding van leraren en pedagogen. Op dit moment lopen binnen de afzonderlijke lectoraten van het kenniscentrum diverse projecten met het thema opleidingsdidactiek en curriculumontwikkeling. Een centralere aansturing op dit thema levert een bijdrage aan een betere onderlinge inhoudelijke afstemming en een grotere inzet op acquisitie. Als associate lector richt je je op dit thema en haak je in op centrale vraagstukken die ook een plek hebben in de (inter)nationale onderzoeksprogrammering.

 

Wat ga je doen?
Als associate lector:

 • Ontwikkel je een onderzoekslijn over het curriculum voor de opleiding van leraren en pedagogen. Je besteedt daarbij aandacht aan didactische en pedagogische keuzes die samengaan met flexibilisering van de opleidingen en het toepassen van vormen van ‘blended learning’;
 • Werk je aan de ontwikkeling van en samenwerking met de facultaire opleidingen  en het werkveld. Daarnaast geef je, afhankelijk van de beschikbare formatie, zelf onderwijs in een van de opleidingen;
 • Denk je mee over de onderzoeksstrategie en het onderzoeksbeleid van het kenniscentrum;
 • Verwerf je zelfstandig opdrachten in de 2e en 3e geldstroom;
 • Ben je gesprekspartner voor alle lectoren en begeleid je de docent-onderzoekers binnen jouw onderzoeken;
 • Ben je het in- en externe aanspreekpunt voor de onderzoekslijn.

 

Centrale onderzoeksvragen:

 • Welke  consequenties en effecten hebben onderwijsvernieuwingen op het curriculum van de opleidingen voor leraren en pedagogen?
 • Welke mogelijkheden bieden trajecten van flexibilisering en wat zijn mogelijke bedreigingen daarbij?
 • Wat zijn  effecten van flexibilisering  op het studiesucces van studenten?
 • Welke studiebegeleiding en ondersteuning hebben  studenten nodig?

 

Waar ga je werken?
De faculteit leidt studenten op tot start- en stadsbekwame leraren en pedagogen in de bacheloropleidingen Pabo en Pabo-ALO, de universitaire Pabo, de Pedagogiek opleiding, de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding voert onderzoek uit naar vraagstukken in de beroepspraktijk van leraren en pedagogen. Daarnaast verbindt het Kenniscentrum zich door middel van verschillende onderzoekssamenwerkingen actief aan het Centre of Expertise Urban Education en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence, en het instellingsbrede lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

Als associate lector val je functioneel  onder de lector Maatwerk Leren en Instructie/onderzoeksdirecteur van het kenniscentrum. Hiërarchisch val je onder de decaan van de faculteit.

 

De faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) is één van de zeven faculteiten van de HvA. In de faculteit studeren ca. 5800 studenten en is 375 FTE medewerkers werkzaam. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Studenten bereiden zich voor op een loopbaan als pedagoog of leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke vraagstukken. De faculteit is met haar onderwijs en onderzoek een belangrijke speler in de grootstedelijke regio Amsterdam.

 

Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en realiseren van meerjarige onderzoeksprojecten op het gebied van studiesucces en studentenbinding;
 • Je bent gepromoveerd op het kennisgebied van didactiek, curriculum en studiesucces, en beschikt over een didactische bevoegdheid voor het hbo of bent bereid deze te behalen;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met het opleiden van leraren en/of pedagogen;
 • Je hebt de kwaliteiten om zelfstandig opdrachten te verwerven voor onderzoeksprojecten passend bij het kenniscentrum FOO en gelieerde opleidingen;
 • Je bent in staat om een netwerk in de beroepspraktijk te benutten en onderhouden.

 

Wat bieden we?

 • Een tijdelijke benoeming van 0,6 fte voor 4 jaar. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Hogeschool Hoofddocent 2. Bij deze functie hoort loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6579,22 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • De tijdelijke benoeming kan na een periode van 4 jaar verlengd worden of omgezet worden in een vaste benoeming. Dit is afhankelijk van de evaluatie na 4 jaar.
 • De aanstelling van 0,6 fte kan, afhankelijk van de beschikbare formatie, worden uitgebreid met 0,2-0,4 fte onderwijstaken.
 • De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Ron Oostdam, directeur Kenniscentrum en lector Maatwerk in Leren en Instructie: r.j.oostdam@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

 

 

Reageren
Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 11 juni online te reageren. We nodigen je daarbij graag uit om in 1-2 A4 antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Waarom heb je belangstelling voor deze functie?
 • Kun je op basis van een onderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd aangeven hoe je uitwerking gaf aan de centrale thema’s uit deze vacature?
 • Hoe heb je in dit voorbeeld het onderzoek verbonden aan de relevante beroepspraktijk of aan opleidingen?

 

Wat je verder moet weten

 • De eerste ronde selectiegesprekken worden gehouden op 26 juni. De tweede ronde in de week van 3 of 10 juli.
 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA.