Associate Lector Burgerschapsonderwijs: onderwijs over morele en maatschappelijke kwesties 0,6-1 fte

Sluitingsdatum:  11 juni 2023
Beschrijving: 

De Hogeschool van Amsterdam zoekt voor het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een:

 

Associate Lector Burgerschapsonderwijs: onderwijs over morele en maatschappelijke kwesties (0,6 – 1,0 fte)

 

Voor alle onderwijssectoren is burgerschapsonderwijs een boeiende en uitdagende opdracht. Dat geldt ook voor lerarenopleidingen van de HvA. Bij burgerschapsonderwijs gaat het veelal over moreel en maatschappelijk geladen kwesties. Het vraagt van leraren en teams dat zij nadenken over welke pedagogisch-didactische benaderingen zij wenselijk vinden, welke waarden een plek moeten krijgen in hun onderwijs en hoe zij met morele vorming omgaan. Hoe bepalen zij hun pedagogische positie, wat laten zij van zichzelf zien in de les en hoe zien zij de vorming van hun leerlingen en studenten voor zich? Daarbij komt dat veel burgerschapsonderwerpen controverses in zich dragen en bij leerlingen oproepen. Het lesgeven over bijvoorbeeld diversiteit en klimaatverandering kan veel van tegenstellingen oproepen.


De uitdagingen van leraren zijn voor een deel verschillend per sector maar zijn ook deels sectoroverstijgend. Daarmee is het relevant om in onderzoek in te zoomen op sectorspecifieke passende pedagogisch-didactische benaderingen voor het bespreken van kwesties rondom klimaatverandering, oorlog en vrede, en religieuze diversiteit. Het kunnen gebruiken van pedagogisch-didactische benaderingen bij morele en maatschappelijke kwesties vraagt ook veel van de opleiding van leraren, waar de basis voor het onderwijs op dit terrein wordt gelegd. Veel lerarenopleidingen van de HvA en elders in Nederland hebben hier de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Er is echter nog weinig zicht op wat lerarenopleiders doen, waar lerarenopleiders en werkplekbegeleiders tegenaan lopen, waar zij verdere ondersteuning bij willen en wat studenten in hun opleiding missen.


Als associate lector richt je je op dit thema en haak je in op centrale vraagstukken die ook een plek hebben in de (inter)nationale onderzoeksprogrammering. Samen met de lector Burgerschapsonderwijs, docent-onderzoekers van het lectoraat, lerarenopleiders en pedagogen van de HvA, onderzoekers van andere kennisinstellingen, leraren uit het werkveld (po/so/v(s)o/mbo) en het bredere werkveld ga je een onderzoeksthema vormgeven. Hierbij richt je je op het pedagogisch-didactisch handelen van leraren en pedagogen in de initiële en post-initiële opleidingen. Dit onderzoeksthema werk je uit in nauwe afstemming met andere thema’s in het lectoraat (over democratie-onderwijs en controversiële onderwerpen in de klas). Omdat de aandacht voor duurzaamheid en het primair onderwijs in het lectoraat relatief gezien beperkt is, heeft een kandidaat met expertise op deze terreinen de voorkeur.


Wat ga je doen?
Als associate lector:

 • Ontwikkel je een onderzoekslijn over burgerschapsonderwijs in nauwe samenwerking met lerarenopleiders, pedagogen, werkveld en onderzoekers en beleidsmakers. Uitgangspunt van de onderzoekslijn is dat de opbrengsten van het onderzoek (in potentie) grote impact moeten kunnen hebben op opleidingen en werkveld;
 • Werk je aan de ontwikkeling van en samenwerking met de facultaire opleidingen en het werkveld. Daarnaast geef je, afhankelijk van de beschikbare formatie, zelf onderwijs in een van de opleidingen;
 • Denk je mee over de onderzoeksstrategie en het onderzoeksbeleid van het kenniscentrum;
 • Verwerf je zelfstandig opdrachten in de 2e en 3e geldstroom;
 • Ben je gesprekspartner voor alle lectoren en begeleid je de docent-onderzoekers binnen jouw onderzoeken;
 • Ben je het in- en externe aanspreekpunt voor de onderzoekslijn.

 

Centrale onderzoeksvragen:

 • Op welke manieren kunnen we zittende en toekomstige leraren sterker equiperen om morele en maatschappelijke onderwerpen in het onderwijs vorm te geven?
 • Hoe kunnen leerlijnen op dit terrein eruitzien?

 

Waar ga je werken?
De faculteit leidt studenten op tot start- en stadsbekwame leraren en pedagogen in de bacheloropleidingen Pabo en Pabo-ALO, de universitaire Pabo, de Pedagogiek opleiding, de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding voert onderzoek uit naar vraagstukken in de beroepspraktijk van leraren en pedagogen. Daarnaast verbindt het Kenniscentrum zich door middel van verschillende onderzoekssamenwerkingen actief aan het Centre of Expertise Urban Education en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence, en het instellingsbrede lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.

Als associate lector val je functioneel onder de lector Burgerschapsonderwijs. Hiërarchisch val je onder de decaan van de faculteit.

 

De faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO) is één van de zeven faculteiten van de HvA. In de faculteit studeren ca. 5800 studenten en is 375 FTE medewerkers werkzaam. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Studenten bereiden zich voor op een loopbaan als pedagoog of leraar in het primair, secundair en beroepsonderwijs. Daarnaast wordt er onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke vraagstukken. De faculteit is met haar onderwijs en onderzoek een belangrijke speler in de grootstedelijke regio Amsterdam.

 

Wat breng je mee?

 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en realiseren van meerjarige onderzoeksprojecten op het gebied van burgerschapsonderwijs of direct aanverwant gebied;
 • Je bent gepromoveerd op het kennisgebied van burgerschapsonderwijs of direct aanverwant gebied, en beschikt over een didactische bevoegdheid voor het hbo of bent bereid deze te behalen;
 • Je hebt affiniteit of ervaring met het opleiden van leraren en/of pedagogen;
 • Je hebt de kwaliteiten om zelfstandig opdrachten te verwerven voor onderzoeksprojecten passend bij het kenniscentrum FOO en gelieerde opleidingen;
 • Je bent in staat om een netwerk in de beroepspraktijk te benutten en onderhouden.

 

Wat bieden we?

 • Een tijdelijke benoeming van 0,6 fte voor 4 jaar. De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie Hogeschool Hoofddocent 2. Bij deze functie hoort loonschaal 13 (cao hbo). Het salaris bedraagt maximaal € 6579,22 bruto per maand bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • De tijdelijke benoeming kan na een periode van 4 jaar verlengd worden of omgezet worden in een vaste benoeming. Dit is afhankelijk van de evaluatie na 4 jaar.
 • De aanstelling van 0,6 fte kan, afhankelijk van de beschikbare formatie, worden uitgebreid met 0,2-0,4 fte onderwijstaken.
 • De HvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een 13e maand, uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en stimuleert medewerkers om zich blijvend te professionaliseren.

 

Meer informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs: h.nieuwelink@hva.nl (niet gebruiken om te solliciteren).

 

Reageren
Klik op de knop “solliciteer nu” om uiterlijk 11 juni online te reageren. We nodigen je daarbij graag uit om in 1-2 A4 antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Waarom heb je belangstelling voor deze functie?
 • Kun je op basis van een onderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd aangeven hoe je uitwerking gaf aan de centrale thema’s uit deze vacature?
 • Hoe heb je in dit voorbeeld het onderzoek verbonden aan de relevante beroepspraktijk of aan opleidingen?

 

Wat je verder moet weten

 • De eerste ronde selectiegesprekken worden gehouden op 27 juni. De tweede ronde in de week van 3 of 10 juli.
 • Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Wil je meer weten over hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? Kijk dan op onze website Werken bij de HvA.