2x Student-assistent Blended Learning (0,2 fte)

Sluitingsdatum:  31 augustus 2022
Beschrijving: 

Student als partner in de ontwikkeling van het onderwijs 

Het programma Blended Learning is op zoek naar 2 student assistenten voor 8 uur per week. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Hogeschool van Amsterdam om onze studenten op te leiden voor de steeds verder digitaliserende toekomst. Daarom beweegt ons onderwijs mee en loopt waar mogelijk voorop.  
Het programma Blended Learning draagt bij aan de kwaliteit van al ons onderwijs en daarmee aan studentsucces door de ontwikkeling van inhoud, vorm en organisatie van blended learning te ondersteunen en te versterken. 
Het programma Blended Learning krijgt handen en voeten door de Innovatiepartners.  
 

De Innovatiepartners werken samen met collega’s uit alle faculteiten in projecten voor de ontwikkeling van het onderwijs binnen de Hogeschool van Amsterdam. Bij het uitvoeren van de projecten zijn we geïnspireerd door de agile methode.  

 

Als student assistent ben je actief onderdeel van de projectgtroep op een specifiek project.  
Daarbij vertegenwoordig je de belangen van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam.  
Je geeft gevraagd en ongevraagd feedback en jouw studenten perspectief op het projectonderwerp en de geplande op te leveren producten.  

 

Daarnaast ben je project assistent voor de projectleider. Denk hierbij aan het verrichten van enkele secretariële werkzaamheden zoals het plannen van de projectbijeenkomsten, het schrijven van de notulen, het bijwerken van de projectplanning en waar mogelijk speel je een rol bij de uitvoering van de sprintproducten van de projecten. 

 

Vergoeding 

Voor je inspanning van student assisstent bij het programma Blended Learning ontvang je salarisschaal A1 a 15,37 euro per uur. 
De startdatum is in overleg maar het liefst zo snel mogelijk. De opdracht is tot eind december 2022 met, na gezamenlijk overleg, mogelijkheid tot verlenging.